Ubrutt N-leder hovedfordelingUbrutt N-leder hovedfordeling

Ubrutt N-leder hovedfordeling

FD
FD

I et TN-C-S-system, er det da krav til at N-skinne i hovedtavle skal kunne frakobles? Eller kan du benytte en 3-polet hovedbryter på inntak (hvor da PEN leder går ubrutt videre) og foreta PEN splitten etter hovedbryter. Det vil da ikke være noen frakoblingsmulighet for N-skinne i hovedfordelingen. Ser at i f.eks. Normguiden s 272 er alle eksempler utførelse med Pen-splitt i forkant av hovedbryter, med påfølgende 4-polet hovedbryter som da gir mulighet for "total" utkobling av hovedfordeling.

Re: Ubrutt N-leder hovedfordeling

Re: Ubrutt N-leder hovedfordeling

FEL og NEK 400 setter ikke krav til splitting av PEN før hovedbryter. Kravet beskriver kun splitting i første fordeling i bygning. Ved forsyning fra kun en strømkilde er det imidlertid særnorsk krav til brudd i N-leder.

Re: Ubrutt N-leder hovedfordeling

FD
FD

Ok, takk. Så kravet til allpolig brud i FEL gjelder da ikke for N-leder internt i hovedfordeling? Dvs. du trenger ikke frakoblingsmulighet for N-leder/skinne etter splitten internt i hovedfordelingen (mellom splitt og utgående kurser)?

Re: Ubrutt N-leder hovedfordeling

Re: Ubrutt N-leder hovedfordeling

Det er ikke tillatt å bryte PEN-leder.

N-leder skal ha brudd ved kun 1 strømkilde. Hovedvern bør ha 4-polt vern.

Krav ved flere strømkilder er beskrevet i avsnitt 303.2.1.2 i NEK 400:2018.

Krav til frakobling er endret i 2018, avhengig av en eller flere strømkilder.

Re: Ubrutt N-leder hovedfordeling

Re: Ubrutt N-leder hovedfordeling

Dette anlegget er ikke i henhold til krav i NEK 400:2018, avsnitt 537.2.1.1, relatert til TN-system med én strømkilde i avsnitt 303.2.1.1 (se også avsnitt 303.2.1.2 Systemer med flere strømkilder).

Dette er også beskrevet i Vedlegg I til FEL, under avsnittet Frakobling.

Så konklusjonen er altså: Det kan ikke skrives samsvar med FEL og NEK 400:2018 for løsningen du beskriver, så fremt dette gjelder et TN-C-S-system med én strømkilde. 

Re: Ubrutt N-leder hovedfordeling

FD
FD

Hei,

Et spørsmål til i denne forbindelse. I tilfellet med 3-polete vern, er hovedfordelingen da å betrakte som spenningssatt selv alle 3-polete brytere er frakoblet? 

Re: Ubrutt N-leder hovedfordeling

Re: Ubrutt N-leder hovedfordeling

Nøytralleder anses som "spenningssatt" i Norge. Dette fordi det kan oppstå et potensiale på noen 10-talls volt mellom PE og N et stykka unna PEN-splitten. Det er imidlertid liten sannsynlighet for at dette kan medføre noen reell fare i en hovedfordeling.

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
por