Tks, enebolig og garasjeTks, enebolig og garasje

Tks, enebolig og garasje

Elektriker123
Elektriker123

Har en oppgave 230 IT hvor jeg har regnet ut til 63A ov i bolig. Frittstående garasje 10m fra bolig,der kunde ønsker underfordelig med motorvarmer, 16A treffas stikk og lys. Er det best å gå fra skap i bolig eller rett ifra tks? har kommet med noen løsninger, men usikker på hva som er best iforhold til utførelse og hva som blir mest «riktig»

Re: Tks, enebolig og garasje

FH
FH

Dersom dette er en eksisterende installasjon med TKS så er følgende alternativ å foretrekke, fremfor å lage ny føringsvei ut fra hovedtavle.

Ved løsning med TKS(399-skap) iht NEK399-11.1:

Merk; denne løsningen medfører at TKS blir å betrakte som hovedfordeling.

Så må du vurdere om TKS er tilrettelagt for avgreining i samråd med tavleprodusent. Tavlenormen NEK 439 kommer til anvendelse ved ombygging. OV (Tariffvern) skal flyttes ut i TKS skapet, og du må vurdere bryter/vern i nedstrøms fordeling.

Viktig er at skapet skal være bygget for usakkyndig betjening og at en ombygging må utføres i henhold til produsentens retningslinjer og NEK439.

Merknad fra NK64:

Dersom tilknytningsskapet fordeler energi til andre kurser enn til boligens sikringsskap, vil tilknytningsskapet utgjøre installasjonens hovedfordeling i samsvar med definisjonene i NEK 400:2018. Utgående kurser fra et slikt tilknytningsskap skal derfor tilfredsstille kravene i NEK 400-4-41:2018, avsnitt 411.6, og hovedkurser skal sørge for utkobling ved 2. jordfeil i samsvar med avsnitt 411.6.4. I samsvar med endringene til avsnitt 531.2.2.3 i NEK 400-5-53:2018 skal slik utkobling være allpolig.

NK64, i sitt møte 2019-10-29, har på dette grunnlag fattet følgende tolkning til det endrete avsnittet 531.2.2.3 i NEK 400-5-53:2018:

For et tilknytningsskap i et IT-system som kun forsyner en hovedfordeling, er det ikke nødvendig å koble ut alle spenningsførende ledere ved utkobling av 2 jordfeil i den utgående kursen fra tilknytningsskapet.

For et tilknytningsskap i et IT-system med flere utgående kurser skal overstrømsvern i de utgående kursene koble ut alle spenningsførende ledere ved utkobling av 2. jordfeil.

Re: Tks, enebolig og garasje

Re: Tks, enebolig og garasje

Bra svar fra FH, men helt avgjørende som han skriver: Så må du vurdere om TKS er tilrettelagt for avgreining i samråd med tavleprodusent. NEK 399, Del 11 Bygninger eller installasjoner med spesielle tilpasninger, skal ivaretas i løsningen din.

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
por