Tetting sikringsskapTetting sikringsskap

Tetting sikringsskap

Markus Larsem
Markus Larsem

Hei skal legge inn  ny kurs i sikringsskap innfelt.  Gips på alle kanter. Hva er beste måte å legge ned kurs. Kan man fortsatt tette med spesiell leire eller må skapmuffer  benyttes. Er eneste  mulighet å ta på hull  i en kanal ellernoe for å sette på muffen og rør?

Ikke tilgang  over eller  under.

Jeg er Elektriker,men jobber mest på prosjekt nybygg

Re: Tetting sikringsskap

Elektriker
Elektriker

Fineste løsning er å bore hull på skrå ned mot skapet, så ut en større svekning i toppen av skapet. Så tett med membrannippel, eller masse. Masse kan være elfenben eller brannakryl, eller tilsvarende.

Enkleste er å ta på hull for multiboks over, sette inn multiboks og føre kabelen gjennom vegglokk.

Kan jo også legge kanal og ta hull i kanalen. 

Re: Tetting sikringsskap

Markus Larsem
Markus Larsem

Tenkte også på å Borre på skrått. Men  jeg vil ha alt skjult å borrer igjennom yttervegg og ned mot skap. Skapet står ved yttervegg (ikke i) . Må jo ha rør så blir stort hull i yttervegg for å fiske ned røret. Kan evnt fjerne  noen panelbord. Hvordan ville du gjort det  uten å fjerne panelbordene .

Var sikker på at elfenbeinmasse ikke var godkjent av eltilsynet i Trondheim  lenger. Tettingen er vell pga røyk osv så skal være innenfor. Sikker på at elfenben masse er godkjent?

Re: Tetting sikringsskap

Elektriker
Elektriker

Det er i så fall ikke noe tilsynet her kan bestemme. Da må leverandøren ha sagt at den ikke oppfyller kravene. Vet at det har gått ut av produksjon. Finnes uansett masse annet man kan bruke. 

Skjønner ikke helt hva du har tenkt. Syns å få alt skjult ofte koster mer enn det smaker. Kan bore rett fra yttervegg og inn i skapet, om det er slik at skapet står helt inntill yttervegg. 

Re: Tetting sikringsskap

Markus Larsem
Markus Larsem

Hvor langt kan man gå inn til sikringsskap uten rør når den er felt  inn da? Om jeg skal borre rett inn i skap og tette.

Mulig leverandør som ikke godkjente . Var sikker på at det var da. Vet spesiell alu tape er lov. Men trodde de gikk bort ifra massen da det ikke kunne vises til at hullet ble ordentlig tett. Kunne bli sprekker. 

Kan formulerer bekrefte at det er lov å tette med masse i skap? 

Re: Tetting sikringsskap

Markus Larsem
Markus Larsem
Sitat
Markus Larsem skrev:

Hvor langt kan man gå inn til sikringsskap uten rør når den er felt  inn da? Om jeg skal borre rett inn i skap og tette.

Mulig leverandør som ikke godkjente . Var sikker på at det var da. Vet spesiell alu tape er lov. Men trodde de gikk bort ifra massen da det ikke kunne vises til at hullet ble ordentlig tett. Kunne bli sprekker. 

Kan formulerer bekrefte at det er lov å tette med masse i skap? 

Edit DSB

Evnt hvilken masse er godkjent?

Re: Tetting sikringsskap

Elektriker
Elektriker

Avstanden står ingen plass. 

Rør er primært til for å lukke trekke om i ettertid. Ikke for mekanisk beskyttelse. En ny yttervegg er jo fort 40cm,et bor er gjerne 45cm langt. Så la oss av praktisk hensyn si 40 cm.

Jeg skrev jo brannakryl. 

Skapmuffe og k rør er ihvertfall ikke tett. 

Re: Tetting sikringsskap

Markus Larsem
Markus Larsem

https://www.trainor.no/cms/Forum/...r-og-normer-DSB/kabelinnfoering-skap

Så nå denne linken. Blir ikke klok på dette.

Her skriver de at brannakryl ikke kan bevises å tette godt nok.

Re: Tetting sikringsskap

Markus Larsem
Markus Larsem

Så hva gjøres da? Utenom å Borre å få satt inn  nippet.

Hans Olav skrev.

Det avgjørende er følgende avsnitt i innlegget til JHS: 

"Videre finnes det ikke (meg bekjent) godkjente tettemasser som tetter tilstrekkelig mot så liten kant. Når brannakryl blir varm vil denne utvide seg. Hva skjer da? Jo, massen deles i to av platen rundt gjennomføring og tetter ikke slik den er tiltenkt.
Tetthet på tavlen kan dermed ikke dokumenteres".

Re: Tetting sikringsskap

Re: Tetting sikringsskap

Det som er avgjørende for tetting av sikringsskap/tavle er om den er egen branncelle, eller ikke.

Sikringsskap (bolig) er ikke egen branncelle, og det er ikke krav til branntetting. I veiledningen til avsnitt 823.810.512.101 i NEK 400:2018 anbefales det (veiledninger i NEK 400 er å regne som sterke anbefalinger) imidlertid nipler av minst selvslukkende materiale eller andre innføringsmetoder som gir likeverdig beskyttelse mot spredning av brann. Generelt gjelder avsnitt 810.512.101 i NEK 400:2018, hvor det står at alle fordelingstavler skal være i samsvar med NEK 439.

Produsent/leverandør av tavler/skap bør forøvrig være rett sted å henvende seg for råd om dette temaet.

Re: Tetting sikringsskap

Markus Larsem
Markus Larsem

Så det du sier  er at man i teorien kan fiske igjennom  kabel uten skapmuffe og tette rundt?

Re: Tetting sikringsskap

Re: Tetting sikringsskap

Jeg skrev at det normalt ikke er brannkrav til gjennomføring i boligskap, samt for andre skap/tavler som ikke er egen branncelle.

Hovedhensikten med nipler blir da beskyttelse mot mekanisk skade, men NEK 400 anbefaler altså innføringsmetoder som ikke sprer brann.
Er det nødvendig med nipler for beskyttelse mot mekanisk skade, så bør altså disse som minimum være utført av selvslukkende materiale, eller det bør benyttes andre innføringsmetoder som gir likeverdig beskyttelse mot spredning av brann.

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
por