System med to strømkilder PEN-lederSystem med to strømkilder PEN-leder

System med to strømkilder PEN-leder

Torfinn
Torfinn

Et industrianlegg har i dag et TN-C-S system 400Volt.  Dette er planlagt utvidet med et biogassanlegg som skal produsere strøm.  Dette blir også et pluss anlegg.  Blir dette å betrakte som et system med flere strømkilder ihht 303.2.1.2?   I såfall så må vel e-verket fjerne sin jordforbindelse til stjernepunktet på trafoen?

Blir det samme konfigurasjon for solcelleanlegg som drives i parallell med alment fordelingsnett?

Re: System med to strømkilder PEN-leder

Re: System med to strømkilder PEN-leder

Dette er et tema som normkomiteen NK64 har jobbet mye med. Se to svar i FAQ, samt en tolkning på dette avsnittet; https://www.trainor.no/cms/NEK-FAQ. Du kan legge inn nytt spørsmål i FAQ om du ønsker.

Det kommer sannsynligvis ytterligere en ny tolkning fra NK64 til dette avsnittet om ikke lenge.

Re: System med to strømkilder PEN-leder

Torfinn
Torfinn

Dersom e-verket må fjerne sin jording av nøytralpunktet på trafoen, hvordan blir da forholdet til andre abonnenter som er tilknyttet denne trafoen? De vil jo da være prisgitt hva som skjer hos den som har splitten mellom N og PE?

Re: System med to strømkilder PEN-leder

Re: System med to strømkilder PEN-leder

Som nevnt kan du legge inn nytt spørsmål i FAQ hos NEK om du ønsker.

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
por