Norwegian English Svenska Polish

Overspenningsvern for billader - mulig disp??Overspenningsvern for billader - mulig disp??

Overspenningsvern for billader - mulig disp??

Øyvind
Øyvind

Et reelt scenario som eksempel for å belyse saken: Kunde lader bil fra eksisterende stikk i bolig, men vil oppgradere til sikrere anlegg i form av ladestasjon. Sikringsskap er plassert i gangen og er nesten fullt, men likevel så fullt at de ikke får plass til overspenningsvern inni skapet. Å sette en kapsling på veggen ved siden av er ikke tema - det må  bli å bytte ut skapet med et større skap, en kostnad på mange tusen - penger kunden ikke har. Ihht NEK 400:2014 var det ikke krav om overspenningsvern, men ihht 2018 er det.  Sett i det lys at kunden faktisk forbedrer anlegget til noe bedre (ihht Elsikkerhet 78) - kan vi da legge opp en delvis installasjon der vi dropper overspenningsvernet og likevel har ryggen fri selv? Forutsetter at leverandør av lader ikke krever OSPV i sin montasjeveiledning (noe bl.a Tesla ikke gjør i sin nye)

Poenget her er ikke økonomien til hverken meg som installatør eller for kunde, men prinsippet om vi kan avvike fra alle krav i gjeldene NEK så lenge vi gjør installasjonen sikrere enn før vi kom. 

Re: Overspenningsvern for billader - mulig disp??

Re: Overspenningsvern for billader - mulig disp??

Ved lading av elbil gjelder dagens krav i NEK 400:2018 fullt ut.

Dette er beskrevet på nettsiden til DSB; https://www.dsb.no/lover/elektris...lbil---lading-og-sikkerhet/#generelt.

Dessuten fremkommer det klare føringer til valg av ladepunkt på private områder i Elsikkerhet nr. 91; https://www.dsb.no/globalassets/d...kkerhet-magasinet/elsikkerhet-91.pdf.
Som det framgår på side 7 skal ladepunktet være beskytta av overspenningsvern, enten foran hele installasjonen eller i ladestasjonen.

Prinsippet du legger til grunn vil ikke gjelde her. Dette fordi DSB forutsetter at dagens krav i normen skal følges fullt ut.

Re: Overspenningsvern for billader - mulig disp??

Øyvind
Øyvind

Takk for godt og oppklarende svar. Anbefaler alle å lese Elsikkerhet 91 for også å forstå bakgrunnen for gjeldende regelverk.

Re: Overspenningsvern for billader - mulig disp??

Robert
Robert

Hva om du setter oversp vern i kapsling ved laderen ?  Det er vel ikke krav om at den må dekke hele øvrige anlegg...

Re: Overspenningsvern for billader - mulig disp??

Re: Overspenningsvern for billader - mulig disp??
Sitat
Robert skrev:

Hva om du setter oversp vern i kapsling ved laderen ?  Det er vel ikke krav om at den må dekke hele øvrige anlegg...

En slik løsning kan også ivareta kravet i NEK 400:2018:
722.443.3.1 Spesielle beskyttelsestiltak mot overspenninger
Endre kravene i første avsnitt til følgende:
Et tilkoblingspunkt skal være beskyttet av et overspenningsvern i installasjonen.

Trainor.no

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
por