Overspenningsvern for billader - mulig disp??Overspenningsvern for billader - mulig disp??

Overspenningsvern for billader - mulig disp??

Øyvind
Øyvind

Et reelt scenario som eksempel for å belyse saken: Kunde lader bil fra eksisterende stikk i bolig, men vil oppgradere til sikrere anlegg i form av ladestasjon. Sikringsskap er plassert i gangen og er nesten fullt, men likevel så fullt at de ikke får plass til overspenningsvern inni skapet. Å sette en kapsling på veggen ved siden av er ikke tema - det må  bli å bytte ut skapet med et større skap, en kostnad på mange tusen - penger kunden ikke har. Ihht NEK 400:2014 var det ikke krav om overspenningsvern, men ihht 2018 er det.  Sett i det lys at kunden faktisk forbedrer anlegget til noe bedre (ihht Elsikkerhet 78) - kan vi da legge opp en delvis installasjon der vi dropper overspenningsvernet og likevel har ryggen fri selv? Forutsetter at leverandør av lader ikke krever OSPV i sin montasjeveiledning (noe bl.a Tesla ikke gjør i sin nye)

Poenget her er ikke økonomien til hverken meg som installatør eller for kunde, men prinsippet om vi kan avvike fra alle krav i gjeldene NEK så lenge vi gjør installasjonen sikrere enn før vi kom. 

Re: Overspenningsvern for billader - mulig disp??

Re: Overspenningsvern for billader - mulig disp??

Ved lading av elbil gjelder dagens krav i NEK 400:2018 fullt ut.

Dette er beskrevet på nettsiden til DSB; https://www.dsb.no/lover/elektris...lbil---lading-og-sikkerhet/#generelt.

Dessuten fremkommer det klare føringer til valg av ladepunkt på private områder i Elsikkerhet nr. 91; https://www.dsb.no/globalassets/d...kkerhet-magasinet/elsikkerhet-91.pdf.
Som det framgår på side 7 skal ladepunktet være beskytta av overspenningsvern, enten foran hele installasjonen eller i ladestasjonen.

Prinsippet du legger til grunn vil ikke gjelde her. Dette fordi DSB forutsetter at dagens krav i normen skal følges fullt ut.

Re: Overspenningsvern for billader - mulig disp??

Øyvind
Øyvind

Takk for godt og oppklarende svar. Anbefaler alle å lese Elsikkerhet 91 for også å forstå bakgrunnen for gjeldende regelverk.

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
por