Norwegian English Svenska Polish

NEK399 ved endring av inntakNEK399 ved endring av inntak

NEK399 ved endring av inntak

Elektriker123
Elektriker123

Hei

Ønsker en liten "avklaring" vedrørende tilknytning.

Det skal på et eldre boligfelt med luftstrekk endres fra luftstrekk til kabler i bakken grunnet utbygging av feltet. Eksisterende luftstrekk fjernes, og KV på loft og inntakskabel fjernes. Det legges ny kabel i bakke til husvegg.

Forstår jeg riktig er vi ikke pålagt å bruke NEK399 skap her, da det er en eldre enebolig - men det bør allikevel vurderes. Det er av eier vurdert til at de ikke ønsker det med mindre de må. 

Kan vi her sette opp et tradisjonelt tilknytningsskap med KV, og legge ny inntakskabel til eksisterende sikringsskap? Jeg mener å ha hørt at måler skal være så nære tilknytningspunktet som mulig, og det blir jo isåfall ikke tilfellet. 

Føler det til tider er litt "synsing" fra bransen nettopp i slike situasjoner, og har sett/hørt begge deler blir gjort.

Re: NEK399 ved endring av inntak

Re: NEK399 ved endring av inntak

DSB skriver følgende i Elsikkerhet nr. 86: Dersom bare deler av anlegget skal byttes ut, må det gjennomføres en vurdering om det er relevant å endre (til løsning gitt i NEK 399). Dette må sees i sammenheng med privatrettslige krav fra netteier.

Endring av inntak, slik du beskriver, vil etter min mening tilsi at krav i NEK 400:2018 blir gjeldende (ref. avklaring i Elsikkerhet nr. 78). Dette vil, som beskrevet i avsnitt 304.301 i NEK 400:2018, medføre at aktuelle prinsipper i NEK 399 skal legges til grunn. Tilknytningsskap, som beskrevet i NEK 399, skal altså benyttes ved endringen.

Re: NEK399 ved endring av inntak

Rune
Rune

Du skriver at eksisterende luftstrekk fjernes, og KV på loft og inntakskabel fjernes i anledning denne ombygningen. Hvorfor må KV på loft fjernes?

Her i området har dette blitt gjort på en rekke boligfelt. Da blir bare luftstrekket tatt ned og bakkekabelen til E-verket blir klamret opp langs husveggen og koblet til ledningene som kommer ut av trakten med ex-klemmer. Installasjonen i huset blir ikke berørt.

Virker rart at E-verket skal kunne kreve at hele inntaket legges om med den kostnaden dette medfører.

Re: NEK399 ved endring av inntak

Elektriker123
Elektriker123

Den nye jordkabelen kommer i dette tilfellet opp på motsatt side av huset, det er det som gjør det litt problematisk. Det er heller ikke noe alternativ å grave seg rundt, da bygningsmessige konstruksjoner forhindrer en å gå "rett opp" til luftstrekket.

Om ikke hadde e-verket som du beskriver klamret sin kabel opp og koblet til uten å måtte involvere oss i det hele tatt.

Re: NEK399 ved endring av inntak

Rune
Rune

OK. Dette er en situasjon jeg ikke har vært borti. Synes imidlertid fortsatt det er urimelig å pålegge huseier å legge om hele installasjonen sin som følge av en «kommunal» oppgradering, men jeg besitter ikke kunnskap om jussen rundt dette. 399 skap og omlegging av inntaket er jo dyrt og det er urimelig å pålegge kunden denne kostnaden om det absolutt ikke er nødvendig.  Jeg hadde tatt en telefon til netteier for å høre deres syn på saken

Re: NEK399 ved endring av inntak

Re: NEK399 ved endring av inntak

Det er greit å avklare med netteier, men NEK 400 og NEK 399 er det opp til elektrovirksomhet å gjennomføre i henhold til føringer gitt av DSB i Elsikkerhet nr. 78 og 86 (i dette tilfellet).

Det kan nok være ulik praksis her, men med ny stikkledning fra netteier bør det være liten tvil om at dagens krav skal følges ved endringen.

Re: NEK399 ved endring av inntak

Rune
Rune
Sitat
Elektriker123 skrev:

Den nye jordkabelen kommer i dette tilfellet opp på motsatt side av huset, det er det som gjør det litt problematisk. Det er heller ikke noe alternativ å grave seg rundt, da bygningsmessige konstruksjoner forhindrer en å gå "rett opp" til luftstrekket.

Om ikke hadde e-verket som du beskriver klamret sin kabel opp og koblet til uten å måtte involvere oss i det hele tatt.

Da mener jeg du har 2 valg, enten klamre kabelen rundt huset under mønet og koble til eksisterende inntak/trakt, eller sette opp et 399 skap. Det estetiske taler nok kanskje for sistnevnte, men førstnevnte er sikkert billigere. I motsetning til Hans Olav så kan jeg ikke se at det er krav om 399 i dette tilfellet. Installasjonen endres jo ikke. Nå har jeg både arbeidet med og vært vitne til flere slike ombygninger her området (Vestlandet)og 399 skap har aldri vært et tema. Blir helt urimelig for kunden og det hadde blitt ramaskrik dersom dette skulle påtvinges.

Hadde jeg vært kunden og blitt pålagt noe slikt for så i etterkant finne ut at det egentlig ikke var krav til det så hadde jeg blitt irritert. 399 medfører normalt sett heller ingen oppgradering hva angår elsikkerhet.

Så ja, jeg hadde prøvd å unngå 399 så langt forskriftene tillater det. Og ja, jeg "liker" ikke 399 som kun er laget for at visse skal tjene penger :)

Re: NEK399 ved endring av inntak

Installatør
Installatør

Viktig poeng her. En kamerat av meg fikk tidligere i år installert el-bil lader i en frittliggende garasje. Det ble dyrt for han selv om garasjen hadde nok strøm fra før, med egen kurs  trukket helt fra sikringsskapet og arbeidet dette medførte.

Da jeg hørte om dette ringte jeg installatøren og spurte om hvorfor han hadde sagt at det var et krav med egen kurs og om han kunne vise til hvor dette stod skrevet. Historien endte med en grisebillig ny kurs for kameraten min.

Selvfølgelig ingen kjekk telefon å ta men folk må følge med. Forbrukerne er opplyste i dag. Vi kan ikke selge ting som ikke er påkrevd for å tjene penger.

Re: NEK399 ved endring av inntak

Re: NEK399 ved endring av inntak
Sitat
Rune skrev:

Da mener jeg du har 2 valg, enten klamre kabelen rundt huset under mønet og koble til eksisterende inntak/trakt, eller sette opp et 399 skap. Det estetiske taler nok kanskje for sistnevnte, men førstnevnte er sikkert billigere. I motsetning til Hans Olav så kan jeg ikke se at det er krav om 399 i dette tilfellet. Installasjonen endres jo ikke. Nå har jeg både arbeidet med og vært vitne til flere slike ombygninger her området (Vestlandet)og 399 skap har aldri vært et tema. Blir helt urimelig for kunden og det hadde blitt ramaskrik dersom dette skulle påtvinges.

Hadde jeg vært kunden og blitt pålagt noe slikt for så i etterkant finne ut at det egentlig ikke var krav til det så hadde jeg blitt irritert. 399 medfører normalt sett heller ingen oppgradering hva angår elsikkerhet.

Så ja, jeg hadde prøvd å unngå 399 så langt forskriftene tillater det. Og ja, jeg "liker" ikke 399 som kun er laget for at visse skal tjene penger :)

NEK 399 er laget for at netteier skal ha tilgang til sin måler, uten å måtte avtale tilgang med boligeier.
Dette er en høyst relevant problemstilling (har selv hatt jobber i nettselskap hvor målertilgang var problematisk).

NEK 399 har relativt lite med elsikkerhet å gjøre, og dette er beskrevet av DSB i Elsikkerhet nr. 86.

For at løsningen du beskriver, som å "klamre kabelen rundt huset under mønet og koble til eksisterende inntak/trakt", skal være tillatt (iht. FEL og NEK 400) må netteier gå god for kortslutningsbeskyttelsen av kabelen. Det er ikke vanlig at netteier dokumenterer slik kortslutningsbeskyttelse. 

Re: NEK399 ved endring av inntak

Re: NEK399 ved endring av inntak
Sitat
Installatør skrev:

Viktig poeng her. En kamerat av meg fikk tidligere i år installert el-bil lader i en frittliggende garasje. Det ble dyrt for han selv om garasjen hadde nok strøm fra før, med egen kurs  trukket helt fra sikringsskapet og arbeidet dette medførte.

Da jeg hørte om dette ringte jeg installatøren og spurte om hvorfor han hadde sagt at det var et krav med egen kurs og om han kunne vise til hvor dette stod skrevet. Historien endte med en grisebillig ny kurs for kameraten min.

Selvfølgelig ingen kjekk telefon å ta men folk må følge med. Forbrukerne er opplyste i dag. Vi kan ikke selge ting som ikke er påkrevd for å tjene penger.

Jeg er helt enig med deg i forhold til eksempelet du nevner. Elektrovirksomheter må forholde seg til hva som er myndighetskrav, men må også informere kunden om bedre løsninger enn minimum.

Imidlertid er det viktig å merke seg avklaring i Elsikkerhet nr. 91 om lading av elbil. DSB tydeliggjør her sitt syn, som er at lading av elbil bør skje med en dedikert ladestasjon, også hos privatpersoner.

Re: NEK399 ved endring av inntak

Rune
Rune

E-verket går vel god for kortslutningsbeskyttelsen av sin kabel frem til et visst leveringspunkt /grensesnitt? Er det fordi grensesnittet blir flyttet som følge av at kabelen eventuelt forlenges at dette må dokumenteres/ beregnes ytterliggere? Man kan vel som installatør enkelt putte oppgitte kortslutningsdata oppgitt fra e-verk inn i Febdok for å sjekke at E-verkets vern ivaretar dette helt frem til husets KV?

Re: NEK399 ved endring av inntak

Re: NEK399 ved endring av inntak

Ja, netteier oppgir kortslutningsstrømmer i tilknytningspunktet mot kunden.

Elektroentreprenør må dokumentere at kortslutningsbeskyttelse er ivaretatt i kundens installasjon.
Dette innebærer normalt behov for nytt kortslutningsvern i forkant av inntakskabel, og ved nyinstallasjon og større ombygninger medfører dette at FEL/NEK 400 vil gjelde. NEK 400:2018 viser til NEK 399:2018 for tilknytningspunkt for elanlegg.

Re: NEK399 ved endring av inntak

Rune
Rune
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Ja, netteier oppgir kortslutningsstrømmer i tilknytningspunktet mot kunden.

Elektroentreprenør må dokumentere at kortslutningsbeskyttelse er ivaretatt i kundens installasjon.
Dette innebærer normalt behov for nytt kortslutningsvern i forkant av inntakskabel, og ved nyinstallasjon og større ombygninger medfører dette at FEL/NEK 400 vil gjelde. NEK 400:2018 viser til NEK 399:2018 for tilknytningspunkt for elanlegg.

Faller vel tilbake på spørsmålet om hva som er definert som tilknytningspunktet :)?  Jeg mener gammel trakt fordi den står her idag og at prosjekterende hos e-verk burde ta høyde for dette! Men dersom E-verket mener at tilknytningspunkt nå er endret til punktet der kabelen deres kommer opp av bakken på andre siden av huset så er jeg enig i at det bør stå et KV der:)

Re: NEK399 ved endring av inntak

Re: NEK399 ved endring av inntak

Det avgjørende er at elsikkerheten ivaretas, og dette medfører bl.a. beskyttelse ved kortslutning.

Netteier tar ikke ansvar for kabel "klamret rundt huset". 

Re: NEK399 ved endring av inntak

Einar
Einar

Vil bare skyte inn at jeg tviler på at netteier kan pålegge kunden noen kostnad når de på eget iniativ bygger om fra luft til kabelnett. Dersom dette er kundeinitiert er saken en annen...

Re: NEK399 ved endring av inntak

Re: NEK399 ved endring av inntak

Er ikke uenig i det. DSB skriver i Elsikkerhet nr. 86 at hvorvidt NEK 399 skal følges ved endringer skal sees i sammenheng med krav fra andre myndigheter, samt privatrettslige krav fra netteiere.

Re: NEK399 ved endring av inntak

Frank Bentzen
Frank Bentzen

Hei, jeg har fulgt dette diskusjonen av nysgjerrighet og la merke til et hus i går med grønn TFXP klamret opp langs husvegg og skjøtet ved inntak i møne. 

Det tyder på at netteier (BKK), tydeligvis kan akseptere denne løsningen.

For å være helt ærlig så var det ikke direkte pent med grønn kabel oppover en hvit husvegg. Hva skjer når man må male? Eller eventuelt bytte kledning? Blir bare rot hele greien og virker som en lite praktisk løsning.

Trainor.no

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
por