Krav til prosjekterende iht FEKKrav til prosjekterende iht FEK

Krav til prosjekterende iht FEK

FreHje
FreHje

1. Er det Elsikkerhet 68 som er gjeldende avklaring for den som prosjekterer før foretaket utfører bygging av andres anlegg,, dvs at vedkommende oppfyller FEK§7.1 og at vedkommende er under ledelse av en FA som oppfyller §7.2?

1.1. Eller er det ingen formelle krav til kompetanse annet en relevant fagbrev eller?

2. Er kravet til FA iforetak som kun er oppført med prosjektering iht.§3 -b)+c) av el.anlegg at vedkommende oppfyller §7.1?

Da med tanke på at de kun prosjekterer et anlegg for utførelse av annen elektrovirksomhet.

Re: Krav til prosjekterende iht FEK

Re: Krav til prosjekterende iht FEK
Sitat
FreHje skrev:

1. Er det Elsikkerhet 68 som er gjeldende avklaring for den som prosjekterer før foretaket utfører bygging av andres anlegg,, dvs at vedkommende oppfyller FEK§7.1 og at vedkommende er under ledelse av en FA som oppfyller §7.2?

1.1. Eller er det ingen formelle krav til kompetanse annet en relevant fagbrev eller?

2. Er kravet til FA iforetak som kun er oppført med prosjektering iht.§3 -b)+c) av el.anlegg at vedkommende oppfyller §7.1?

Da med tanke på at de kun prosjekterer et anlegg for utførelse av annen elektrovirksomhet.

Foretak som utfører prosjektering skal registreres i Elvirksomhetsregisteret, og må ha faglig ansvarlig (FA) som tilfredsstiller FEK § 7 første ledd.

Det er ingen krav i FEK til kompetanse for prosjekterende, kun til FA.
FA er ansvarlig for levert kvalitet (fagmessig utført) til kunde, og må derfor forsikre seg om at de som prosjekterer har rett kompetanse.

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
por