Kabler på loft Kabler på loft

Kabler på loft

Elkontroll
Elkontroll

Var ute på kontroll idag I en driftsbygning av nyere dato. Ved inspeksjon på loftet fant jeg at stort sett hele installasjonen var forlagt løst oppe på isolasjonen, samt at det var en del forgreiningspunkter og koblingsbokser her.

Kort spørsmål, er dette tillatt? 

Re: Kabler på loft

Kurt
Kurt

Jeg vil si det er katastrofe, men i følge installatør kan man tenke selv så da har de som lagt dette opp sikkert vurdert at det er greit.

Re: Kabler på loft

Re: Kabler på loft

Katastrofe er et STORT ord :-).

Det er imidlertid flere forhold som må ivaretas for at en slik løsning kan aksepteres:

  1. Tilgjengelighet til/bruk av loftet er avgjørende. Ytre påvirkninger iht. Tabell 51 A i NEK 400:2018.
  2. Montasjeanvisning fra utstyrsprodusent skal følges, ref. § 36 i FEL.
  3. Strekkavlastning skal ivaretas iht. avsnitt 526.6 i NEK 400:2018.

Det kan også være andre forhold som må vektlegges, og en risikovurdering iht. § 16 i FEL skal avklare om mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare, samt at anlegget er egnet til forutsatt bruk. 

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
por