Norwegian English Svenska Polish

Jordingsanlegg stasjonsanlegg Jordingsanlegg stasjonsanlegg

Jordingsanlegg stasjonsanlegg

Petter
Petter

I forbindelse med montasje av en 2500 kVA transformator 3/0,415 kV, skal det dimensjoneres jordskinne i traforommet. Det er på et industriområde med global jord, er det noen som har fremgangsmåte for dette? 

Ser at det ofte blir benyttet Cu 120mm2 på stasjonsanlegg, men er dette beskrevet i noen forskrifter? 

Re: Jordingsanlegg stasjonsanlegg

Re: Jordingsanlegg stasjonsanlegg

FEF §§ 4-11 og 5-5 beskriver krav til jordingssystem, og det samme gjør del 10 i NEK 440.

Det er imidlertid kun minstekrav til dimensjonering (f.eks. hovedjordleder minimum på 16 mm2 Cu) som fremkommer i forskriften. Design av jordingssystemer er beskrevet i avsnitt 10.3 i normen.

Du skriver at det ofte blir benyttet Cu 120 mm2 på stasjonsanlegg, men dette er ikke noe som fremkommer som krav i ovennevnte regelverk. Det er altså ikke regelstyrte krav, men opp til prosjekterende å dimensjonere jordingssystemet.

Trainor.no

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
por