Jordingsanlegg stasjonsanlegg Jordingsanlegg stasjonsanlegg

Jordingsanlegg stasjonsanlegg

Petter
Petter

I forbindelse med montasje av en 2500 kVA transformator 3/0,415 kV, skal det dimensjoneres jordskinne i traforommet. Det er på et industriområde med global jord, er det noen som har fremgangsmåte for dette? 

Ser at det ofte blir benyttet Cu 120mm2 på stasjonsanlegg, men er dette beskrevet i noen forskrifter? 

Re: Jordingsanlegg stasjonsanlegg

Re: Jordingsanlegg stasjonsanlegg

FEF §§ 4-11 og 5-5 beskriver krav til jordingssystem, og det samme gjør del 10 i NEK 440.

Det er imidlertid kun minstekrav til dimensjonering (f.eks. hovedjordleder minimum på 16 mm2 Cu) som fremkommer i forskriften. Design av jordingssystemer er beskrevet i avsnitt 10.3 i normen.

Du skriver at det ofte blir benyttet Cu 120 mm2 på stasjonsanlegg, men dette er ikke noe som fremkommer som krav i ovennevnte regelverk. Det er altså ikke regelstyrte krav, men opp til prosjekterende å dimensjonere jordingssystemet.

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
por