ESD-gulv og utjevningESD-gulv og utjevning

ESD-gulv og utjevning

Pompel
Pompel

Ved tilkobling av ESD-gulv er det særskilte krav som gjelder ved utførelse (dimensjonering etc.)? Nettsystem er 400V TN-C-S. Egen hovedutjevningsforbindelse fra hovedfordeling koblet sammen med tilkoblingsende fra ESD-gulv er "godt nok"? Samt om sammenkobling av hovedutjevningsforbindelse og ESD-ende kan gjøres med kabelsko mot stålkonstruksjon i nærheten av oppstikk?

Re: ESD-gulv og utjevning

Re: ESD-gulv og utjevning

Det finnes ikke generelle krav for ESD-gulv i FEL og NEK 400, men for medisinske områder er det en beskrivelse i Vedlegg I til FEL. Tilsvarende kan avsnitt 710.415.2.101 i NEK 400:2018 være relevant.

Som alltid er det avgjørende at montasjeanvisning (leggeanvisning) er fulgt. Ytterligere spørsmål om utførelse kan med fordel rettes til produsent/leverandør.

  

Re: ESD-gulv og utjevning

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
por