Antall stikk BarnehageAntall stikk Barnehage

Antall stikk Barnehage

Smørbukk
Smørbukk

Slik jeg ser det er det ikke et krav til et visst antall stikk i en barnehage, men at installasjonen er iht FEL§16 og da forutsatt bruk.

Enkelte rom i barnehage er såkalte lekerom der mye aktivitet foregår på gulvet og behov for uttak er lite. Stikkontakter i slike soner er ofte interessante for barn. Et alternativ er å plassere uttak i annen høyde men siden behovet igjen for uttak i disse rommene er begrenset så er ikke det ønskelig løsning.

Kan slike rom installeres uten stikkontakter og være iht til FEL/NEK?

Ved endret behov og bruk av rommet så vil rommet ikke være iht til FEL/NEK og ombyggning må gjøres.   

Re: Antall stikk Barnehage

Re: Antall stikk Barnehage

I utgangspunktet bør det være tilgang til stikkontaktuttak også i lekerommet du beskriver (mulighet for eksempel til støvsuging).

I områder tilgjengelige for barn (BA2 i Tabell 51A) skal stikkontakter ha barnesikring, samt beskyttelsesgrad på minst IP2X. I tillegg kan plassering utenfor barns rekkevidde vurderes som en tilleggssikkerhet.

Re: Antall stikk Barnehage

Jesper Fog Hansen
Jesper Fog Hansen

Jeg står som byggherre i en annen situasjon hvor det ikke er definert hvor mange stikk som skal brukes i grupperom og baserom i en ny barnehage. Derfor har elektrokonsulenten til entreprenør plassert 3 stikk på et rom på 35kvm. Hvor det ene er for strøm til "permanent" installasjon og det andre ved døren er til renhold. Bruker ønsker 2 stikk til og nå krever elektriker tillegg for stikk ut over de 3.

I bolignormen er det vel et stikk pr påbegynt 4 kvm, men altså ikke i barnehager?

Re: Antall stikk Barnehage

Elektro
Elektro

Er det gjort risikovurderinger-avklaring med bruker-mail om uttak...? 

Re: Antall stikk Barnehage

Jesper
Jesper

Nei, ikke i forhold til sikkerheten til barna, men vi har vært inne på høyder i forhold til bruken. Det er blant annet snakk om stikk på fasaden til installasjoner som belysning i vinduer ved høytider. Ellers er stikkontakter vel generelt ganske godt barnesikret i Norge. 

Re: Antall stikk Barnehage

Re: Antall stikk Barnehage
Sitat
Jesper Fog Hansen skrev:

Jeg står som byggherre i en annen situasjon hvor det ikke er definert hvor mange stikk som skal brukes i grupperom og baserom i en ny barnehage. Derfor har elektrokonsulenten til entreprenør plassert 3 stikk på et rom på 35kvm. Hvor det ene er for strøm til "permanent" installasjon og det andre ved døren er til renhold. Bruker ønsker 2 stikk til og nå krever elektriker tillegg for stikk ut over de 3.

I bolignormen er det vel et stikk pr påbegynt 4 kvm, men altså ikke i barnehager?

Barnehager er ikke omfattet av bolignormen nei.

Generelt hviler det et stort ansvar på byggherre (og eventuell byggherrerepresentant) iht. Byggherreforskriften, for å oppnå en brukervennlig elektrisk installasjon. Hvis ikke blir det lett "penga som rår" fullt ut.

Imidlertid skal det elektriske anlegget være egna til forutsatt bruk, iht. § 16 i FEL.

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
por