Selvregulerende varmekabel i kloakk rørSelvregulerende varmekabel i kloakk rør

Selvregulerende varmekabel i kloakk rør

Elektrikkeren
Elektrikkeren

Hei. Er det krav til jordfeilbryter på en gammel varmekabel som ligger i kloakkrør? Denne VK'en går på egen kurs, kabel går i rør i bakken til koakk-kum der VK er tilkoblet. 

Re: Selvregulerende varmekabel i kloakk rør

Belysning
Belysning
Sitat
Elektrikkeren skrev:

Hei. Er det krav til jordfeilbryter på en gammel varmekabel som ligger i kloakkrør? Denne VK'en går på egen kurs, kabel går i rør i bakken til koakk-kum der VK er tilkoblet. 

Er belyst i annen forbindelse tidligere:

https://www.trainor.no/cms/Forum/.../jordfeilbryter-varmekabel-tn-anlegg

Re: Selvregulerende varmekabel i kloakk rør

Re: Selvregulerende varmekabel i kloakk rør
Rune Øverland
Forumleder

Hei Elektrikkeren,

Tusen takk for spørsmålet.

 

1. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskriften, supplert med tilhørende veiledning og standarder, viser samlet det sikkerhetsnivået som skal legges til grunn.

Veiledningen til paragraf 10 i forskriften henviser til NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner, Del 2-8.

 

2. NEK 400:2018 7-753 Varmekabler og skjulte oppvarmingssystemer

I merknaden til 753.1 Omfang, nevnes at varmesystemer for avløpsrør er omfattet av NEK 400 7-753.

Videre; 753.411.1 krever at strømstyrte jordfeilvern skal benyttes.

 

3. Ditt spørsmål

Svaret på ditt spørsmål er at ; ja, etter dagens standarder er det krav til bruk av jordfeilvern på kurs for varmekabel i kloakkrør.

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
por