OverharmoniskeOverharmoniske

Overharmoniske

Christian Wiig
Christian Wiig

Finnes det noen norm eller forskrift hvor det står hva som er anbefalt max verdi for THDu og THDi (%) som ikke bør overskrides for man må gjøre tiltak med filter etc.?

Re: Overharmoniske

Re: Overharmoniske
Rune Øverland
Forumleder

Hei Christian,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

1. Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet skal bidra til å sikre en tilfredsstillende leveringskvalitet i det norske kraftsystemet, og en samfunnsmessig rasjonell drift, utbygging og utvikling av kraftsystemet.

Paragraf 3.7 'Overharmoniske spenninger' setter krav. Nettselskap skal sørge for at total harmonisk forvrengning (THD) av spenningens kurveform ikke overstiger 8% og 5%, målt som gjennomsnitt over henholdsvis ti minutter og én uke, i tilknytningspunkt med nominell spenning fra og med 230 V til og med 35 kV.

Re: Overharmoniske

Christian Wiig
Christian Wiig

Takk for svar. For spenning THDu er det OK, men hva med sier normen/forskriften om THDi? Hva bør man gjøre når THDi er f.eks. 25%? 

Re: Overharmoniske

Re: Overharmoniske
Rune Øverland
Forumleder

1. Eksempel på TDH-U og TDH-I

La meg ta følgende scenario.

Vi har en LED-lampe som er tilkoblet et nett. 

Eksempel

Nettanalysatoren får frem følgende "bilde" av spenning og strøm:

Øverst er spenningskurven, og nederst er strømkurven. LED-armaturer gir et typisk strøm-pulstrekk.

Spennig og strøm LED-lampe

Når man kalkulerer hvor mye spenningskurven 'avviker' fra en perfekt sinus, og hvor mye strømkurven avviker fra en perfekt sinus, kan man få utregnet følgende verdier:

Eksempel på overharmoniske U og I

2. Diskusjon

Jeg vil si at på et fordelingsnett er det viktigste at spenningssinusen, i forhold til hva andre elektriske apparater tolererer, må være 'ren'. I dette scenarioet er 'Total Harmonic Distortion' for spenningen beregnet til 2,7 prosent forvrengning. Strømtrekket, som LED-lampen trekker lokalt fra nettet har som nevnt et betydelig avvik i forhold til en strømsinus. I dette tilfellet er THD-I 154 prosent forvrengning. 

Jeg vil at dersom jeg hadde et annet forbruksapparat på det samme fordelingsnettet, ville dette likevel fungere tilfredsstillende; nettopp fordi dennes spenningstilførsel er ganske fri for spenningsforvrengninger. 

3. Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet

Hvorfor forskriften ikke har tatt inn krav til maksimal THD-I vil jeg forstå ut i fra at det lokale strømtrekket til, for eksempel LED-lampen, ikke vil forstyrre andre apparater under forutsetning at spenningskvaliteten er tilfredsstillende.

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
por