Classroom:

Nettkvalitet

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha kjennskap til å foreta tilstandsvurdering av nettkvaliteten i anlegget som er under vurdering. De skal kjenne til de forskrifter og normer som regulerer krav til nettkvalitet.

Etter endt kurs skal deltagerne ha tilegnet seg tilstrekkelig grunnleggende kompetanse for å kunne danne seg et bilde om deres anlegg er innenfor de normer og forskrifter som ligger til grunn for installasjonen. Det blir lagt vagt på at deltagerne skal bli kjent med de tekniker som kan benyttes for å kunne foreta måling og verifikasjon av anlegget.


There are no scheduled courses at the moment.

We can also set up courses for your company.

Course information

Course name: Nettkvalitet
Duration: 1 day
Price: NOK 4 450,-
Language:

Goal:

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha kjennskap til å foreta tilstandsvurdering av nettkvaliteten i anlegget som er under vurdering. De skal kjenne til de forskrifter og normer som regulerer krav til nettkvalitet.

Etter endt kurs skal deltagerne ha tilegnet seg tilstrekkelig grunnleggende kompetanse for å kunne danne seg et bilde om deres anlegg er innenfor de normer og forskrifter som ligger til grunn for installasjonen. Det blir lagt vagt på at deltagerne skal bli kjent med de tekniker som kan benyttes for å kunne foreta måling og verifikasjon av anlegget.

Target group:

Elektropersonell som arbeider med drift og vedlikehold av elektriske anlegg.

Course subjects:

●   Begreper og definisjoner, terminlogi
●   Overordnet gjennomgang av FOL og EN 50160
●   Forstå hvordan en gjenkjenner et nettkvalitetsproblem
●   Forstå hvor enkelt det er å måle kvaliteten på spenningsforsyningen
●   Være i stand til å måle mer effektivt
●   Bestemme den beste strategien for feilsøkning
●   Tolke og forstå utførte målinger


The course is added to the cart
Trainor AS +47 33 37 89 00 post@trainor.no

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
por