Classroom:

Fiskalmåling - regelverk

Kurs om oljedirektoratets Forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO₂ -avgift.


There are no scheduled courses at the moment.

We can also set up courses for your company.

Course information

Course name: Fiskalmåling - regelverk
Duration: 2 days
Price: NOK 11 900,-
Language: Norwegian

Goal:

Kurset Forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO₂ -avgift gir kursdeltagerne inngående kjennskap til innholdet i forskriften.

Target group:

Personell med administrative oppgaver (f.eks ansvarshavende) og utførende personell som skal drifte, vedlikeholde og kalibrere fiskale målestasjoner.

Course subjects:

●   Forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO₂ -avgift
●   Innledende bestemmelser til forskriften
●   Krav til styringssystemer med videre
●   Generelle krav til målesystemet
●   Generelle krav til måling
●   Krav til utførelse av målesystemet
●   Krav til kalibrering og verifisering mv. før målesystemet tas i bruk
●   Krav til dokumentasjon
●   Alminnelige bestemmelser (enkeltvedtak, dispensasjon etc)
●   Vedlegg til forskriften (skjemaer)
●   Veiledning/merknader til forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO₂ -avgift


The course is added to the cart
Trainor AS +47 33 37 89 00 post@trainor.no

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
por